ഡയറി മില്‍ക്കില്‍ ഇഴയുന്ന പുഴു ; ഉപഭോക്താവിനോട് ക്ഷമാപണം നടത്തി കമ്ബനി

worm in dairy milk